INICI

  • Ajudes de *EMPCOV 2021 de suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19


Han sigut publicades les ajudes de concessió directa per a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors d'hostaleria, allotjament, restauració, agències de viatges, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la COVID-19.

L'import d'aquestes ajudes serà:

Per a les empreses o autònoms que tinguen treballadors contractats, la quantia ascendirà per treballador a 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial.

Per als treballadors autònoms, sense treballadors, l'ajuda ascendirà a 600.

La presentació de sol·licituds comença el 4 de febrer de 2021 a les 09.00 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer de 2021. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment telemàtic «*EMPCOV 2021», disponible a través del següent enllaç:

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITUD DE LES AJUDES

FORMULAR LA SOL·LICITUD

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). Per a realitzar-la s'haurà d'accedir al procediment telemàtic «*EMPCOV 2021».

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de l'empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

COMPATIBILITAT

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Es recomana consultar la documentació necessària a presentar i tota la informació en el següent document

DOGV 02/02/2021

 

 

  • Almoradí signa l'adhesió al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana

L'Ajuntament d'Almoradí s'adhereix al Pla ‘Resistir’, una ajuda dirigida als sectors més afectats per la pandèmia en cada municipi, posat en marxa per la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de les Diputacions provincials i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana que s'adherisquen a aquest. Aquesta adhesió, suposa que la quantia fixa assignada per la Generalitat Valenciana i una aportació per part de Diputació i l'Ajuntament adherit.

El Pla ‘Resistir’, destinat a pal·liar l'impacte negatiu de la pandèmia de COVID-19, concedirà una ajuda directa de 2.000 euros a cada autònom o microempresa, que s'incrementarà amb 200 euros addicionals per cada treballador al seu càrrec afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre, amb un màxim de 10 treballadors. El fet de rebre aquestes ajudes no és incompatible amb altres procedents d'altres administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals i concedits amb la mateixa finalitat.

En concret l'Ajuntament d'Almoradí comptarà amb un import total de 606.469 €, dels quals la Generalitat aporta 379.043 € (62,5%), la Diputació 136.456 € (22,5%) i l'Ajuntament 90.970 € (15%).

 Aquestes ajudes es destinaran a autònoms i microempreses que desenvolupen les activitats recollides en el decret, com ara restaurants i llocs de menjar, hotels i allotjaments turístics, càmpings i allotjaments de caravanes, provisió de menjars preparats per a esdeveniments i establiments de begudes.

El citat pla també contempla altres activitats, no relacionades directament amb la restauració i hostaleria, com l'exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d'espectacles, gestió d'instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d'atraccions, entre altres activitats recreatives i d'entreteniment.


Destacats La informació que no et pots perdre

Comerciants L'espai dels comerciants

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ayuntamiento de Almoradí - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme